Problemen met meldkamers 112 nog steeds niet opgelost

De problemen met de meldkamers die mensen aan de telefoon krijgen als ze 112 bellen, zijn nog altijd niet opgelost. Een oplossing lijkt ook nog niet in zicht, schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom (AT) in een brief aan de korpsleiding van de Nationale Politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, dat landelijk beleid maakt.

Door problemen met onder meer de bemensing en de ict dreigen meldingen te laat opgepikt te worden, waarschuwen de twee diensten sinds 2015. Er wordt al jaren op aangedrongen dat er meer geïnvesteerd wordt om de problemen te verhelpen, maar er zijn "te weinig stappen gezet", aldus de brief die donderdag is gepubliceerd.

Intussen drongen de inspectie en het AT erop aan dat de minister jaarlijks zou laten weten hoe het gaat met de verbeteringen bij de meldkamers. Ook op die informatie hebben de diensten volgens de brief lang moeten wachten. Ze maken zich zorgen of er wel voldoende overzicht is.

Verantwoordelijkheden te veel verbrokkeld

De verantwoordelijkheden zijn volgens de diensten te veel verbrokkeld, waardoor het lang duurt voor de juiste besluiten genomen worden. Ook is besloten om geen onderzoek te doen naar de stand van de ict-voorzieningen van de meldkamers, terwijl een vooronderzoek daar wel aanleiding toe had gegeven. Het hele systeem moet volgens de inspectie en het agentschap doorgelicht worden en er moet alsnog een onderzoek naar de ict komen.

Door: ANP