Normal_tweede_kamer

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over een burgerinitiatief dat aandacht vraagt voor de aandoening fibromyalgie en een betere behandeling van patiënten. Initiatiefnemer Natalie Kramer haalde al bijna 57.000 handtekeningen op om haar initiatief op de agenda van de Kamer te krijgen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Patiënten met fibromyalgie zoals Kramer en naar schatting 340.000 anderen lijden aan pijn in spieren en bindweefsel. De oorzaak van de aandoening is niet bekend. Door de pijn wordt normaal functioneren in de maatschappij erg lastig, zei Kramer in de toelichting bij haar initiatief. Patiënten stuiten volgens haar vaak op argwaan en terughoudendheid bij UWV, gemeenten en zorgverzekeraars omdat de aandoening nog niet wetenschappelijk aantoonbaar is. De Vries (VVD) sprak over een "domino-effect" wanneer patiënten bij verschillende instanties tegen een muur oplopen.

Behandeling en vergoeding

Er is voor fibromyalgie geen behandelingsmethode die werkt voor iedereen, en meestal gaat het alleen om symptoombestrijding. Sommige patiënten hebben baat bij bijvoorbeeld fysiotherapie, aldus Van den Berg (CDA). Zij pleit voor een betere beoordeling van wat voor individuele patiënten werkt, met de bijbehorende vergoeding. Lisa Westerveld van GroenLinks vroeg zich af waarom voor patiënten vaak onduidelijk is welke zorgkosten vergoed worden. Waarom zit de behandeling van fibromyalgie niet in het basispakket, wilde Van Beukering (D66) zich weten.

Een deel van de zorg komt op dit moment wel in aanmerking voor vergoeding, een ander deel niet, lichtte minister De Jonge toe. Huisartsenzorg wordt sowieso vergoed. De minister wijst op onlangs verruimde vergoedingen voor symptoombestrijding bij chronische pijn. Er wordt momenteel bekeken of fysiotherapie bij fibromyalgie deels uit het basispakket kan worden vergoed.

Chronische aandoening

Hijink (SP) en Kuiken (PvdA) willen dat de Gezondheidsraad onderzoek gaat doen naar de laatste wetenschappelijke inzichten in fibromyalgie. De ziekte zou volgens hen op de lijst met chronische aandoeningen moeten komen, zodat het eenvoudiger wordt om zorg vergoed te krijgen en een uitkering aan te vragen.

Minister De Jonge benadrukte dat de Gezondheidsraad een volle onderzoeksagenda heeft, maar hij wil nagaan of er ruimte is. Hij suggereerde tijdens het debat dat het Zorginstituut zo'n onderzoek mogelijk sneller kan uitvoeren. De lijst met chronische aandoeningen zou volgens de minister inderdaad opnieuw beoordeeld moeten worden.

De Kamer stemt op 5 oktober over de tijdens het debat ingediende moties.