Normal_ehealth_stethoscoop

Zes nieuwe facultatieve prestaties maken de bekostiging van telemonitoren bij zes veelvoorkomende aandoeningen mogelijk. Patiënten hoeven bij telemonitoring minder vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat (een deel van de) controles thuis kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma. De initiatiefnemers van deze nieuwe prestaties zijn het OLVG en Zilveren Kruis, en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nu de prestaties hiervoor vastgesteld en beschikbaar gemaakt voor andere ziekenhuizen. Dit meldt de NZa. 

Telemonitoring is een waardevolle toepassing van digitale zorg en daarmee een belangrijk onderdeel van passende zorg, aldus de NZa. De coronapandemie heeft de meerwaarde van het anders aanbieden van zorg bewezen: veel zorg die voorheen in een behandelkamer plaatsvond, bleek ook op afstand te kunnen.

Dankzij telemonitoring krijgen patiënten meer persoonsgerichte zorg en meer regie in hun behandelproces. Zo geeft de monitoring van vitale waarden de patiënt directe feedback die geruststelt in geval van normale waarden. Maar in het geval van afwijkende waarden kan de patiënt direct contact opnemen met de zorgverlener. De NZa verwacht dat dankzij deze vroege signalering, patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een regulier herhaalconsult en dat het aantal (spoed)opnames afneemt.

Facultatieve prestaties

De NZa stimuleert het gebruik van facultatieve prestaties omdat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft om zorg (regionaal) anders te organiseren. De vergrijzing, het tekort aan zorgverleners en de snelle technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. De nieuwe facultatieve prestaties voor monitoring op afstand sluiten goed aan bij de landelijke ambities van ziekenhuizen om meer zorg op afstand te leveren, daar waar het kan en wenselijk is.

Door: Nationale Zorggids