pH meters zorg

pH-meters in de zorg: de link wordt niet zo snel gelegd, maar de toepassingen zijn er wel naar. Zo maken vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland gebruik van de pH-meter om materiaal te desinfecteren. Dit is met name nodig wanneer bijvoorbeeld in het lab bloedonderzoek wordt uitgevoerd. Na intensieve reiniging van diverse instrumenten dienen residuen zorgvuldig te worden verwijderd, om zodoende fouten in de werkwijze te voorkomen.

Reinigen van instrumenten in de zorg

Binnen de farmaceutische industrie, alsmede binnen ziekenhuizen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van pH-meters. Hoe werkt dit precies? Bij het reinigen van instrumenten is een belangrijke rol weggelegd voor de pH-waarde. Wanneer men namelijk instrumenten zou reinigen met water, dan is de toevoeging van de pH-waarde een cruciaal aspect. Dat wil zeggen: hoe hoger de pH-waarde, hoe hoger ook de reinigende werking van het water. Andersom is hetzelfde het geval: wanneer de pH-waarde afneemt, dan daalt ook de reinigende functie van het water. 

Waarom is dit binnen de zorg zo belangrijk? Dit komt omdat men met name in deze sector veelvuldig te maken heeft met onderzoeken die betrekking hebben op het menselijk bloed. Omdat het uitvoeren van een nauwkeurige meting binnen de zorg essentieel is, is alleen de beste reiniging van instrumenten goed genoeg. Om de reinigende waarde van water te optimaliseren, dienen deze onder meer te beschikken over corrosie inhibitoren; een stof welke in lage concentratie wordt toegevoegd, en daarmee de corrosiesnelheid van metaal vertraagd.

Verontreinigen van bloed

In de afgelopen jaren is het belang van de pH-waarde op het verontreinigen van oppervlakken met bloed evident gebleken. Bij het hanteren van spoelwater is de meting van concentraties belangrijk. Voorheen gebruikte men hiervoor de door de mantel geabsorbeerde hoeveelheid desinfectans, maar hiervoor bestaat momenteel nog geen adequate meetmethode. De meting van de concentratie in het spoelwater is evenwel een goed alternatief. Om residuen tot een zo hoog mogelijke orde te kunnen verwijderen van instrumenten, dient de pH-waarde als centrale graadmeter.

Geschikte pH-waarde voor de zorg

Welke pH-waarde is passend bij het desinfecteren van instrumenten binnen de zorg? Omdat men hier veelvuldig met bloed en/of bijtende stoffen werkt, is een hoge pH-waarde gewenst. Inmiddels is gebleken dat een pH-waarde van circa 11 als geschikt wordt ervaren. Onder deze concentraties kan het spoelwater de optimale reiniging voor instrumenten verzorgen.

Schoon spoelwater binnen de zorg 

Bij het reiniging van apparatuur binnen de zorg wil men de hoeveelheid desinfectans tot een acceptabel niveau terugbrengen. Hierbij dient het spoelwater zowel bacterievrij te zijn, als te beschikken over de juiste pH-waarde. Die combinatie zorgt ervoor dat het aantal desinfectans tot aanvaardbare concentraties wordt beperkt.