Normal_operatie__operatiekamer__chirurg

Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken spannen zich in om zoveel mogelijk planbare zorg aan patiënten te leveren. Met de toename van het aantal coronapatiënten op de intensive cares en andere ziekenhuisafdelingen wordt dat wel steeds moeilijker. Ook huisartsen, wijkverpleging en paramedici ervaren dat de druk oploopt. Dat blijkt uit de monitor Toegankelijkheid van Zorg – Gevolgen van Covid-19 die de Nederlandse Zorgautoriteit maandelijks publiceert, meldt de NZa. 

Op dit moment leidt de druk op de ic’s nog niet tot een grote afschaling van ziekenhuiszorg. Vijf ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Twee van hen zeggen deze zorg niet altijd binnen zes weken te kunnen leveren. Dat is in lijn met voorgaande weken. Een toenemende druk op de ic’s zal als eerste de kritieke planbare zorg onder druk zetten die afhankelijk is van ic-capaciteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om openhartoperaties en transplantaties. De NZa bekijkt samen met ziekenhuizen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars hoe deze zorg, net als de acute zorg, bij toenemende coronadruk hoe dan ook door kan blijven gaan.

Inhaalzorg

De NZa schat dat bij alle Nederlandse ziekenhuizen maximaal 180.000 tot 200.009 operaties extra moeten worden uitgevoerd als gevolg van zorg die tijdens de pandemie is uitgesteld. Op basis van de gegevens van 44 van de 73 ziekenhuizen weet de NZ dat daar ongeveer 61.000 operaties al van op de planning staan. Deze operaties vragen ongeveer 2.500 extra ic-dagen, wat overeenkomt met ongeveer 150 coronapatiënten die ic-zorg nodig hebben.

Contact met zorgverzekeraar

Er zijn landelijk verschillen in wachttijden en het aantal operaties dat in de ziekenhuizen gepland is. De NZa vindt het belangrijk dat patiënten niet onnodig lang wachten op zorg, terwijl er binnen een acceptabele reisafstand wel plek is. Als patiënten wachten op een behandeling en liever eerder geholpen willen worden, loont het om contact op te nemen met  de behandelend arts en de zorgverzekeraar. De verzekeraar kan bemiddelen naar een ziekenhuis of zelfstandige kliniek waar eerder plek is.

Door: Nationale Zorggids