Inspectie Gezondheidszorg onderzoekt slechts 4 procent medische missers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet maar in vier procent van de gevallen zelf onderzoek naar de oorzaken van medische fouten. Bij de overige gevallen gaat de IGJ af op de interne rapporten van ziekenhuizen. Dat meldt de VPRO. 

Ziekenhuizen zijn verplicht om medische fouten te melden. Het gaat onder andere om fouten bij operaties of medicatiefouten waarvan patiënten schade ondervinden of aan overlijden. Er worden elk jaar ongeveer 1000 van zulke gevallen gemeld.

Openbaar Ministerie

Het IGJ onderzoekt medische fouten alleen als een ziekenhuis de calamiteit zelf niet goed onderzocht heeft. Dan neemt het IGJ contact op met de zorginstelling om uitleg te vragen. Als een instelling iets strafbaars heeft gedaan, licht het IGJ het Openbaar Ministerie in. Dat komt niet vaak voor. 

Deze gang van zaken geeft een verkeerd signaal aan patiënten en hun families, vindt Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar patiëntveiligheid. Daarnaast hebben zorginstellingen blinde vlekken als ze hun eigen fouten moeten onderzoeken. Daarom is het beter dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan.

Geen voorstander

Ian Leistikow, inspecteur Gezondheidszorg en jeugd, is geen voorstander van onafhankelijk onderzoek. Het is namelijk de bedoeling dat zorginstellingen leren van hun fouten. Om die reden is Leistikow een voorstander van de huidige gang van zaken waarbij interne onderzoekscommissies, die bestaan uit artsen, verpleegkundigen en apothekers, onderzoek doen. Ook is het belangrijk dat de patiënten of de nabestaanden bij het onderzoek worden betrokken. 

Door: Nationale Zorggids