41 ziekenhuizen verlenen geen planbare zorg meer

Ziekenhuizen melden gisteren een verdere afschaling van de ziekenhuiszorg. Dat staat in de informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit wekelijks op dinsdag publiceert. Op dit moment zijn 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal, tegenover 36 procent minder op maandag 29 november. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Daarnaast geven 21 van de 73 ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen zes weken te kunnen leveren. Dat is zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week waren dit er 19. Binnen de regio wordt bekeken waar mensen binnen zes weken behandeld kunnen worden.

Geen planbare zorg meer

Net als vorige week geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg als knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. 41 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit er nog 25. Ziekenhuizen schalen hun reguliere zorg af om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) kunnen blijven verlenen.
Het is, ook nu het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten iets daalt, nog steeds nodig dat alle planbare zorg (urgentieklasse 4 en 5) wordt afgeschaald om zo voldoende ic- en verpleegcapaciteit te creëren en de druk op de vervolgzorg te verminderen. Dit komt overeen met de afspraken die zijn gemaakt bij de afkondiging van fase 2d uit het opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Door: Nationale Zorggids