Aura Timen benoemd tot afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc

Prof. dr. Aura Timen is per 15 april 2022 aangesteld als hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Ook wordt zij per die datum benoemd tot hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Dat meldt het Radboudumc.

Aura Timen is sinds 2011 hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Als expert op het gebied van infectieziekten, is ze nauw betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. Zo geeft ze de media vanuit het RIVM inhoudelijke duiding over de coronapandemie en is daardoor een bekend gezicht in de media. Tevens is ze wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Management Team.

Aura Timen (Cluj-Napoca (Roemenië), 1966) studeerde in 1995 af als arts aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij de KNMG staat zij geregistreerd als geneeskundig specialist Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding en opleider in deze richting. Ze is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Outbreak Management: towards a model for the next crisis’. Ze heeft uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van de bestrijding van overdraagbare aandoeningen, zowel in Nederland als op internationaal niveau. Timen neemt actief deel aan verschillende nationale en internationale netwerken. Tot 2019 was ze voorzitter van de Sectie Infectieziektebestrijding van de European Public Health Association (EUPHA) en is lid van het Adviesforum van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Ook leidt ze sinds 2017 het WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Preparedness and IHR monitoring and response. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’, een titel die ze behoudt tot juni 2023.

Expert

Jan Smit, decaan en vice-voorzitter Raad van Bestuur over de benoeming: “Met Aura Timen halen we een expert in huis, die heel goed past in onze missie voor de toekomst. Haar expertise in public health, infectieziekten en preventie is van grote waarde voor het Radboudumc. Ze zal zich richten op de verdere ontwikkeling van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en inrichting van de transmurale en geïntegreerde zorg, vanuit alle vakgebieden van Eerstelijnsgeneeskunde, het Radboudumc, de eerste lijn en het publieke domein.”
Aura Timen: “We zien dat COVID-19 niet het exclusieve domein is van één discipline, maar juist een aanpak vergt waarbij kennis en innovatie multidisciplinair en transdisciplinair bij elkaar moeten komen. De ervaringen met COVID-19 hebben mij geïnspireerd om deze stap te maken.”

Door: Nationale Zorggids