Logo_igj

Zorgaanbieders moeten ernstige zaken altijd onmiddellijk melden. Bijvoorbeeld calamiteiten in de zorg die leiden tot ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Of geweld in de zorgrelatie tussen zorgverleners en patiënten of cliënten. Of het ontslag van een zorgverlener vanwege disfunctioneren. Maar voor het onderzoek ná zulke meldingen geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een ruimere termijn. De resultaten van onderzoeken na meldingen hoeven pas uiterlijk 1 mei 2022 binnen te komen. Dit meldt IGJ. 

Het gaat hierbij wel om onderzoek na meldingen die vanaf 1 november 2021 zijn gedaan. Zorgaanbieders hoeven het uitstel niet aan te vragen, het geldt automatisch. Over onderzoek na meldingen van vóór 1 november kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de inspectie. Of rechtstreeks met de betrokken inspecteur die al bij de zorgaanbieder bekend is.

Niet altijd uitstel

Alleen als het nodig is vraagt de inspectie zorgaanbieders toch wel om resultaten van een onderzoek na een melding op een kortere termijn op te sturen. Dan neemt de IGJ daarover contact op met de betrokken zorgaanbieder. Ook geldt het uitstel niet voor fabrikanten van farmaceutische producten en van medische hulpmiddelen, voor aanbieders van jeugdhulp en voor zorgaanbieders waar de inspectie documenten opvraagt voor toezicht, lopende maatregelen en handhaving.

Door: Nationale Zorggids