Normal_hartslag

Kinderhartoperaties en -interventies bij aangeboren afwijkingen worden geconcentreerd in het Erasmus MC en UMC Utrecht. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) laten weten buitengewoon teleurgesteld te zijn over dit besluit en het verdwijnen van de zorg voor patiënten in Noord-Nederland. 

Het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen heeft zich de afgelopen jaren ingezet als toekomstig centra voor kinderhartoperaties en -interventies bij aangeboren afwijkingen. Daarvoor is ervaring en expertise onderbouwd, maar ook het belang van regionale spreiding benadrukt. Patiënten in Noord-Nederland konden voor deze specifieke zorg alleen in het centrum van het UMCG terecht. De door het ziekenhuis aangedragen argumenten hebben niet geleid tot een keuze tot het Groningse umc.

Vervolgstappen

Het UMCG laat weten zich niet bij het besluit neer te leggen en over vervolgstappen nadenkt. Tijdens de overgangsperiode van 2 jaar kunnen patiënten nog altijd terecht in het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen.

Door: Nationale Zorggids