Normal_arts__vaccin__prikje

Met de beëdiging van het nieuwe kabinet moeten grote maatschappelijke uitdagingen weer bij de hoorns worden gevat, stelt Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft naast corona nog een andere belangrijke taak: Nederland voorbereiden op een nieuwe pandemie. Het is niet de vraag of, maar wanneer de wereld met een nieuwe pandemie te maken krijgt. Het is niet voor niets dat het regeerakkoord veel aandacht en middelen vrijmaakt voor pandemische paraatheid, aldus Schouw. Dit meldt ANP Expert Support. 

De huidige pandemie werkt ontwrichtend op het Nederlands zorgstelsel, de economie en samenleving. Pandemische paraatheid gaat volgens Schouw verder dan alleen de zorg en ministers van Volksgezondheid. “Alleen al de wens om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van genees- en hulpmiddelen vraagt betrokkenheid van diverse ministeries: VWS (geneesmiddelenbeleid), Financiën (vestigingsklimaat), Economische Zaken (bedrijfslevenbeleid) en BHOS (internationale grondstoffenketens).”

Robuuste langetermijnvisie

Onlangs presenteerden Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Duitsland hun langetermijnvisies op innovatie en life science & health. Zij willen af van de afhankelijkheid van landen als China en India als het gaat om genees- en hulpmiddelen. Volgens Schouw is de geneesmiddelensector in Nederland relatief sterk vertegenwoordigd, maar heeft het de potentie uit te groeien tot Europese koploper voor vaccin- en geneesmiddelenontwikkeling en -productie.

Intensiveer publiek-private samenwerkingen

“Als de huidige pandemie ons iets heeft geleerd, is het wel dat publiek-private samenwerking loont. Door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is het gelukt om binnen een jaar veilige vaccins op de markt te brengen. Het is tijd voor een volgende stap in deze publiek-private samenwerking”, aldus Schouw. “Tot slot, als geneesmiddelensector sluiten we ons van harte aan bij het motto van het nieuwe coalitieakkoord: vooruitkijken naar de toekomst. En laten we die toekomst samen tegemoet gaan.”

Door: Nationale Zorggids