Normal_onderzoek_medisch_onderzoek_wetenschappelijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het gebruik van kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP. Volgens de autoriteit bevatten deze preparaten ingrediënten die een risico vormen voor de volksgezondheid. Verkopers zijn door de NVWA opgedragen te stoppen met de verkoop en de middelen uit de handel te halen. Dit meldt de NVWA. 

Aanleiding voor het onderzoek naar Shambala en soortgelijk kruidenpreparaat OPEN UP was een melding van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) over Shambala. Ook is er door promotie van Giel Beelen en de commotie die daarop volgde, veel media-aandacht voor geweest. Shambala en OPEN UP zijn door de NVWA bemonsterd en geanalyseerd door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Het RIVM heeft op basis van de analyses een risicobeoordeling gemaakt.

Hallucinaties

Shambala en OPEN UP bevatten harmine, harmaline en tetrahydroharmine. Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coordinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden.

Bij eenmalig gebruik, in de dosering zoals vermeld op de verpakking, kunnen schadelijke effecten optreden op het centrale zenuwstelsel. Dit kan leiden tot pupilverwijdering, speekselvorming of een lage bloeddruk. Ook wanneer Shambala of OPEN UP tegelijkertijd met andere kruidenpreparaten of producten met zogeheten MAO-remmers (een antidepressivum) wordt ingenomen, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert de NVWA consumenten om beide preparaten niet te kopen of te gebruiken.

Door: Nationale Zorggids