Ziekenhuizen pakken gewone werkzaamheden steeds meer op

Ziekenhuizen pakken hun gewone werkzaamheden weer steeds meer op. In een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt op alle fronten vooruitgang ten opzichte van vorige week. Meer operatiekamers zijn weer in gebruik genomen en de grote meerderheid van de ziekenhuizen levert inmiddels weer planbare zorg. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Negen ziekenhuizen hebben de planbare ingrepen nog niet hervat, maar dat waren er een week geleden nog 28.

Ook de zogenoemde "kritieke planbare zorg" loopt weer wat beter dan in de voorgaande rapportage. Hiermee bedoelt de toezichthouder zorg die noodzakelijk is binnen zes weken omdat anders gezondheidsschade dreigt voor de patiënt. Door de grote coronadrukte die de ziekenhuizen sinds eind vorig jaar te verduren hadden, haalden veel ziekenhuizen de termijn niet altijd. Vorige week konden negentien van de 73 ziekenhuizen deze urgente zorg nog niet altijd op tijd leveren, nu is dat aantal gedaald naar zestien.

In lijn hiermee is de operatiecapaciteit afgelopen week verder uitgebreid. De NZa meldt dat het aantal operatiekamers dat in gebruik is nog 24 procent lager ligt dan normaal, zonder alle coronadruk. Een week eerder lag dit percentage nog op 34.

Flinke afname coronapatiënten

De NZa vraagt ziekenhuizen bij het opschroeven van de reguliere zorg wel rekening te houden met de druk op de thuiszorg en de huisartsen. Zij nemen vaak de vervolgzorg voor hun rekening na een opname of ingreep.

De verbeteringen in de ziekenhuizen komen voort uit een flinke afname van het aantal opgenomen coronapatiënten in de afgelopen weken. Hoewel het aantal besmettingen de afgelopen weken fors is gestegen, ook toen het land nog in lockdown was, is daar in ziekenhuizen vooralsnog niks van te merken. Daar liggen nu minder dan 1200 mensen met een coronabesmetting, het laagste aantal sinds eind oktober.

De omikronvariant van het virus, die nu de overhand heeft, is volgens diverse onderzoeken minder ziekmakend dan de deltavariant die hiervoor dominant was. Als het besmettingscijfer nog verder stijgt, zou het aantal opnames echter toch weer kunnen toenemen, denkt onder meer het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Door: ANP