Normal_normal_vegen_defensie_chroom-6

De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 of HDI uit CARC (Chemical Agent Resistent Coating) kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur heeft volgens het RIVM geen nieuwe inzichten geleverd, meldt het RIVM. 

Regelmatig doet het RIVM literatuuronderzoek om de nieuwe kennis bij te houden. Wetenschappelijke aanwijzingen over ziekten zijn samen met externe deskundigheid beoordeeld. Zo  worden wetenschappelijke inzichten voor een verband tussen chroom-6 of HDI (hexamethyleen diiscocynaat) en ziekten snel bekend.

Ziekten door Chroom-6

In 2018 publiceerde het RIVM een ziektelijst van mogelijke ziekten die door chroom-6 op de werkvloer veroorzaakt kunnen zijn: kanker (longkanker, neus- en bijholtekanker, maagkanker, strottenhoofdkanker), luchtwegallergieën, chronische longziekten (COPD, longfibrose en niet-allergisch beroepsastma), COPD, perforatie van het neustussenschot door chroomzweren, allergisch contacteczeem.

Ziekten door HDI

In 2020 bleek uit onderzoek dat blootstelling aan HDI op de werkvloer kan leiden tot tijdelijke effecten als irritatie van de bovenste en onderste luchtwegen en irritatie van de huid en ogen. Onomkeerbare effecten zijn (chronische) aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen, allergische en irritatieve contactdermatitis en allergische en irritatieve conjunctivitis. Ook is er voldoende wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen HDI-blootstelling en COPD.

Eerder onderzoek

Op verschillende plekken zijn medewerkers in Nederland in contact gekomen met chroom-6 of HDI. Zij kregen soms gezondheidsklachten en waren niet goed beschermd. Daarom heeft het RIVM hier onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd bij Defensie en de gemeente Tilburg. Of medewerkers ziek worden of werden hangt mede af van de manier waarop zij in contact kwamen met deze stoffen. Ook andere factoren spelen hierbij een rol. Namelijk ander werk, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.

Door: Nationale Zorggids