Normal_chronisch_zieken_vragen_meer_aandacht_voor_preventie

Mensen met een chronische ziekte zijn over het algemeen tevreden met de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg, ook tijdens de coronapandemie. Over preventieve behandelingen en adviezen zijn zij minder tevreden. Die tevredenheid is in 2020 gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Naast betere informatievoorziening over preventie is ook extra aandacht nodig voor een betere afstemming tussen zorgverleners. Dit meldt Nivel. 

In het najaar van 2020 beoordeelden mensen met een chronische ziekte de totale zorg die zij ontvingen als goed, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Dit cijfer is sinds een aantal jaren nauwelijks veranderd. Mensen geven de gespecialiseerd verpleegkundigen het hoogste rapportcijfer (8,3) en de apotheker het laagste cijfer (7,7).

Minder tevreden over zorg bij uitgestelde behandelingen

Vanwege de coronapandemie werden veel behandelingen uitgesteld of soms afgezegd. Ook werd de zorg vaak anders ingericht, bijvoorbeeld met meer digitale of telefonische consulten. In het najaar van 2020 kreeg 25,5 procent van de ondervraagde chronisch zieken hiermee te maken. Deze mensen zijn minder positief over de kwaliteit van de zorg dan de mensen die niet te maken kreeg met uitgestelde of veranderde zorg.

Meer aandacht gewenst voor preventie

Over de jaren heen daalt de tevredenheid over preventieve begeleiding van de ziekte. Het gaat hierbij om het geven van advies over een gezonde leefstijl, waaronder medicatiegebruik, bewegen, roken en voeding. Waar in eerdere jaren de tevredenheid nog gemiddeld rond de 78 procent lag, is dat in 2020 nog maar 67,1 procent.

Hoe de veranderingen in zorgprocessen zich de komende jaren verder ontwikkelen, en of deze gerelateerd zijn aan het veranderde zorglandschap tijdens de coronapandemie, moet worden gemonitord, zegt Nivel.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-chronische-ziekte-zijn-tevreden-met-de-zorg-maar-vragen-meer-aandacht-voor, geraadpleegd op 25-2-2022