Normal_operatie_operatiekamer_chirurg

23 Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat zij deze week weer volledig planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, kunnen leveren. Vorige week waren dit twintig ziekenhuizen. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals blijft hoog. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

68 van de 73 ziekenhuizen kunnen de kritiek planbare zorg, als kankerbehandelingen, binnen de norm van 6 weken leveren. De NZa ziet niet dat dit leidt tot knelpunten in de toegankelijkheid van deze zorg. Dit aantal is gelijk gebleven aan vorige week. De planbare zorg is in veel ziekenhuizen nog steeds afgeschaald. Ten opzichte van vorige week zijn er wel drie ziekenhuizen meer die weer volledig planbare zorg leveren. Vorige week gaven twintig ziekenhuizen aan dit weer te kunnen leveren en dat zijn er deze week 23. De overige 49 ziekenhuizen leveren deze zorg deels.

Operatiecapaciteit

De operatiecapaciteit van de ziekenhuizen is deze week iets afgenomen. Vorig week waren er 15 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Deze week is dat 18 procent. De afschaling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de vakantieperiode. Het is volgens de NZa gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.

Ziekteverzuim zorgprofessionals

Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals blijft hoog. Op de intensive care is het verzuim gelijk aan vorige week: 10,3 procent. In de kliniek nam het verzuim wel iets van: van 10,4 procent naar 10 procent. Omdat ook in de rest van de zorgketen, zoals bij huisartsen en in de thuiszorg, veel zorgprofessionals ziek zijn, moeten ziekenhuizen bij het opschalen van de planbare zorg rekening houden met deze vervolgzorg. Deze mogen niet extra worden belast.

De ervaren druk op de ic’s is gemiddeld gelijk ten opzichte van vorige week: 2,3.Dit is gemeten op een schaal van 5, waarbij 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Ook op de verpleegafdelingen bleef de druk gelijk: 2,5. 

Door: Nationale Zorggids