Werkgevers denken dat een derde van het personeel ongezond leeft

Een derde van het personeel bij een gemiddelde werkgever leeft ongezond. Dat is althans wat honderden werkgevers in doorsnee denken die door arbodienstverlener Arbo Unie zijn ondervraagd. Het gros van de ondernemers praat daarbij niet met het personeel over een gezondere levensstijl. Volgens Arbo Unie kan een ongezonde leefstijl het werk negatief beïnvloeden. Volgens de dienstverlener zorgt een combinatie van sociaal-emotionele en van fysieke factoren ervoor dat iemand lekker in zijn vel zit.

Uit het onderzoek van Arbo Unie blijkt dat praten over gezondheid een lastig onderwerp is voor zowel de werkgever als de werknemer. Een kleine meerderheid van de werkgevers gaat het gesprek met de werknemers daarover uit de weg, ook omdat de werkgevers niet zeker weten of het bijvoorbeeld volgens privacyregels besproken mag worden en hoe dat dan moet. Zo is het voor werkgevers bijvoorbeeld ook niet toegestaan te vragen wat een werknemer mankeert bij een ziekmelding. Ook willen ondernemers niet bemoeizuchtig overkomen naar hun personeel toe.

Rol voor de werkgever

Circa 78 procent van de werknemers zegt ook dat het onderwerp onbesproken blijft, terwijl een groot deel van het personeel daarvoor wel een rol weggelegd ziet voor de baas. Behalve door vierhonderd werkgevers is de enquête van Arbo Unie ook ingevuld door ruim duizend werknemers.

Door: ANP