Normal_apotheek__2_

De Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) krijgt een boete van 350.000 euro omdat ze de overname van vier apotheken niet op tijd heeft gemeld. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten, aldus de ACM. 

Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de ACM: “Als bedrijven willen samengaan, toetsen wij vooraf of er nog voldoende concurrentie overblijft. Als bedrijven hun plannen niet melden, kunnen we die niet beoordelen. Onze toets is essentieel om te voorkomen dat een bedrijf te machtig wordt. We moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat bedrijven fusies en overnames die de omzetdrempels halen, altijd melden. Als partijen dat niet doen, treden we streng op.””

Vier apotheken in Tilburg overgenomen

VNA heeft op 1 juli 2019 vier apotheken in Tilburg overgenomen, maar maakte daar vooraf geen melding van bij de ACM. En dat had wel gemoeten. De gezamenlijke omzet van deze apotheken lag namelijk boven de omzetgrens voor fusie- en overnamemeldingen in de zorg.

VNA was plan om de vier apotheken te kopen en binnen een jaar daarna een onderdeel van een apotheek door te verkopen. De doorverkoop was echter niet juridisch bindend vastgelegd en heeft ook niet plaatsgevonden. Vanwege de onzekerheid over de doorverkoop had VNA de omzet van het onderdeel dat ze wilde afstoten, mee moeten tellen bij de omzet van de vier apotheken. Daardoor werden de omzetdrempels gehaald en had ze de overname moeten melden.

Boete verlaagd

VNA erkent dat deze overname gemeld had moeten worden en heeft volledig meegewerkt aan het ACM-onderzoek naar deze overtreding. Daarbij werkte ze ook mee aan een vereenvoudigde afhandeling. Daarom is de boete verlaagd.

Inmiddels is de overname bij ACM gemeld en is deze beoordeeld: er blijft voldoende concurrentie over.

Door: Nationale Zorggids