Normal_masterplan_moet_ziekenhuis_bernhoven_uit_de_financi_le_problemen_halen

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft een masterplan opgesteld om uit de financiële problemen te komen. Het plan is om de opbrengsten te verbeteren, het personeelsbestand af te bouwen en met verschillende partners samen te werken. De raad van commissarissen, banken en zorgverzekeraars hebben erover gesproken en kunnen zich grotendeels in de oplossingen van Bernhoven vinden. Dit meldt Skipr. 

Na akkoord van de ondernemingsraad en cliëntenraad, kan het masterplan worden uitgevoerd. Het doel is om in 2 jaar tijd met 20 miljoen euro de begroting weer sluitend te maken. Door behandelingen beter te registreren en vergoeding van zinnige zorg door alle verzekeraars, moeten de opbrengsten worden verbeterd. De komend twee jaar verdwijnen er 110 fte’s in het ziekenhuis. Het grootste deel van de personeelsafbouw zal door natuurlijke verloop zijn en gebeuren met herinrichting van functies en taken. Stafdiensten zullen hier het meeste van merken. Slechts 20 procent van de zorggerelateerde afdelingen en vakgroepen krijgt hiermee te maken.

“Voor de groep met een actief verloop volgt een sociaal plan waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk.”

Juiste zorg op de juiste plek

Bernhoven wil samenwerkingen aangaan met verschillende partners, zodat op die manier de inkoopkracht, backoffice samenwerking en juiste zorg op de juiste plek verbeterd kan worden. Het kan zijn dat een preferred partner in de nabije toekomst investeert in ict en medische technologie. Eind april ondertekenen de beoogde samenwerkingspartner en het ziekenhuis een intentieverklaring.

Door: Nationale Zorggids