'Bestrijding fraude met publiek zorggeld werkt niet'

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks, meldt de Algemene Rekenkamer. Volgens de organisatie overleggen toezichthouders en opsporingsorganisaties veel met zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude, maar is "de pakkans voor fraudeurs laag".

Volgens de Algemene Rekenkamer worden zelfs in gevallen waarbij de signalen van fraude zeer sterk zijn, nauwelijks resultaten geboekt. De toezichthouder spreekt van "een zorgelijk gebrek aan daadkracht".

Door: ANP