Normal_spuit_medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat er nog steeds een wereldwijd tekort aan Visudyne (verteporfine) is. Dit is een bepaald medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende oogziekten. Visudyne is een kritisch geneesmiddel omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn. Het tekort komt door aanhoudende productieproblemen bij de fabrikant in Amerika, de enige ter wereld die dit geneesmiddel maakt. Op dit moment kan de fabrikant minder produceren dan wereldwijd nodig is. Pas eind 2023 is er waarschijnlijk pas weer voldoende van dit geneesmiddel beschikbaar. Dit meldt IGJ. 

Visudyne wordt gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van het netvlies, in het bijzonder de macula of de gele vlek, waarbij het gezichtsvermogen wordt aangetast. De macula is het centrale deel van het netvlies, waarmee iemand leest of gezichten herkent. Wanneer deze patiënten niet meer behandeld kunnen worden met Visudyne, kan dit leiden tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid.

Mondjesmaat geleverd

Er worden in Nederland jaarlijks ongeveer 700 patiënten met Visudyne behandeld voor de beschreven oogaandoeningen. Het medicijn wordt momenteel mondjesmaat geleverd. Er zijn geen alternatieven van dezelfde geneesmiddelengroep voor Visudyne. Eigen bereiding door apothekers is niet mogelijk omdat er geen grondstof beschikbaar is en de bereiding van dit middel zeer complex is.

De Werkgroep Medische Retina van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft vorig jaar al een prioriteringsschema opgesteld om patiënten tijdens de huidige schaarste van Visudyne zo goed mogelijk te helpen. Doel is om patiënten die het meest bedreigd worden met slechtziendheid als eerste te behandelen.

Patiënten op de hoogte gebracht

Patiënten worden door hun behandelend arts op de hoogte gebracht van het aanhoudende tekort van Visudyne en de gevolgen hiervan voor hun behandeling. Zij kunnen met vragen terecht bij hun behandelend oogarts. De Oogvereniging is ook geïnformeerd over het tekort aan dit medicijn.

Door: Nationale Zorggids