Ontbreken investeringsruimte digitale zorg zorgt voor stilstand

"Als ziekenhuizen de digitale infrastructuur niet kunnen uitbreiden brengt dat veel noodzakelijke verandering in gevaar. Ziekenhuizen zijn daardoor niet in staat de zo broodnodige digitale transformatie verder vorm te geven." NVZ-voorzitter Ad Melkert reageert hiermee op de uitkomsten van de macro analyse ICT-zorg van KPMG. De NVZ is opdrachtgever van het onderzoek dat nieuw licht werpt op de digitale transformatie in de zorg. Dat meldt ANP Expert Support. 

De overheid wil standaardisering van gegevensuitwisseling, zodat gegevens in de hele zorgketen bruikbaar zijn. Daarnaast moeten patiënten en behandelaren beschikken over tijdige en relevante gegevens uit het ziekenhuis en daarbuiten. Ook E-health is hiervan een belangrijk onderdeel.

Onderhoud van levensbelang

Een goede doorontwikkeling van digitale zorg dreigt te stagneren als ziekenhuizen niet blijvend kunnen investeren in gegevensuitwisseling boven op het onderhoud van de huidige systemen om de efficiëntie van zorg te kunnen verbeteren. ‘Ik heb het al een paar keer eerder gezegd: de kost gaat voor de baat uit dus we kunnen we het ons niet permitteren om achterop te lopen, onderhoud en ontwikkeling zijn van levensbelang. Ook om de werkdruk van personeel beheersbaar te houden bij een toenemende zorgvraag,’ aldus Melkert.

Cybersecurity

De digitale wereld kent bijvoorbeeld toenemende bedreigingen van buiten het ziekenhuis en die leiden onvermijdelijk ook tot meer investeringen om patiëntgegevens te beveiligen. ‘Maar daar stopt het niet,’ gaat Melkert verder ‘ook de apparatuur is kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dat raakt het functioneren van het hele ziekenhuis. Zowel dat van de techniek als het operatief proces en dus gaat het hier ook om patiëntveiligheid. In de digitale wereld is alles meer dan ooit met elkaar verbonden.‘

Regionaal organiseren

Oude en nieuwe ontwikkelingen in de digitale zorg wisselen elkaar in razendsnel tempo af. ‘Daarom kunnen we niet stil zitten. De digitale zorg is samen met goede arbeidsvoorwaarden een aanjager in de ziekenhuiszorg. De systemen moeten met elkaar kunnen communiceren op landelijk maar zeker ook op regionaal niveau. Willen we vooruit dan moeten we bij gelijkblijvende investeringsruimte snijden op andere vlakken en dat is onwenselijk. Dat weten kabinet en Kamer ook, aldus Melkert die hiermee verwijst naar het KPMG rapport waarin staat dat er per ziekenhuis jaarlijks structureel vele miljoenen extra nodig zijn voor de digitale transformatie.

Door: Nationale Zorggids