Zorgverleners kunnen zorg blijven bieden in overvolle azc’s

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is positief over de zorg die asielzoekers en toegelaten vluchtelingen op asielzoekerscentra (azc’s) krijgen. Het lukt zorgverleners de zorg te bieden onder moeilijke omstandigheden in overvolle azc’s, in combinatie met de coronacrisis. Bewoners van azc’s kunnen 24 uur per dag terecht bij een huisarts en ook de toegang tot verloskundigen en apothekers is over het algemeen goed. De inspectie heeft bewondering voor de bevlogenheid waarmee zorgmedewerkers hun werk doen, maar sommige dingen kunnen nog beter. Dit meldt IGJ. 

Eind vorig 2021 bezocht de inspectie tien asielzoekerscentra, waarbij ook met bewoners werd gesproken. Ook vroeg de inspectie informatie op bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers en GGD GHOR (brancheorganisatie van de GGD’en).

Vaccineren tegen corona

Nieuw aangekomen asielzoekers krijgen direct een medische intake aangeboden. Ook krijgen ze goede informatie over de bereikbaarheid van de zorg, zag IGJ eind vorig jaar. Ze kunnen 24 uur per dag en zeven dag per week terecht bij een huisarts. In spoedgevallen hebben azc-bewoners binnen 30 seconden een medische deskundige aan de telefoon. Met andere zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn er constructieve afspraken.

De medische dossiers zijn in orde en asielzoekerskinderen blijven ook na verhuizing in beeld bij de gezondheidszorg. Na wat opstartproblemen ging het vaccineren tegen corona ook goed.

Wachtlijsten ggz

Verschillende problemen in de zorg en jeugdhulp spelen voor iedereen in Heel Nederland, zoals wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen. Voor asielzoekers komen daar taalproblemen en culturele drempels bovenop. Daardoor hebben zij niet of nauwelijks tijdig toegang tot de tweedelijns ggz. Hetzelfde geldt voor de jeugdgezondheidszorg, waar door een tekort aan personeel de zorg, preventie en vaccinaties niet altijd tijdig van start gaan.

Andere tekortkomingen zijn de uitwisseling van medische dossiers bij verhuizingen, ziekenhuizen die onvoldoende gebruikmaken van een tolk en zorgverleners die uitleggen hoe de zorg in Nederland werkt, maar daarbij onvoldoende oog hebben voor een andere cultuur.

Omdat het momenteel drukker is in azc’s dan tijdens het onderzoek, gaat de iGj de komende weken een aantal (nood)opvanglocaties bezoeken.

Door: Nationale Zorggids