Normal__zorgelijk_dat_het_niet_lukt_om_wachtlijsten_te_verkorten__ondanks_alle_inspanningen_

De veerkracht van de Nederlandse ziekenhuizen tijdens het tweede coronajaar betaalt zich ook financieel uit. Ondanks hogere kosten voor zowel patiëntenzorg als personeel schreven vrijwel alle ziekenhuizen in 2021 zwarte cijfers. Ten opzichte van het eerste jaar dat Nederland kampte met corona (2020) steeg niet alleen de omzet, maar was ook het gezamenlijke rendement net iets beter met 1,6 procent. Dat blijkt uit een eerste analyse van de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen over het afgelopen boekjaar. Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 62 ziekenhuizen, die samen ruim 80 procent van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. Dit meldt Intrakoop.

Ondanks een omzetstijging van 3,7 procent ligt het gezamenlijke resultaat met 1,6 procent slechts een fractie (0,1 procent) hoger dan in 2020. Ziekenhuizen hebben de winst vooral gebruikt om hun reserves aan te vullen. Zo steeg de solvabiliteit, uitgedrukt als eigen vermogen/totale opbrengsten, tot een veilige 28 procent tegen 27,4 procent in 2020. De liquiditeitsratio lag in 2021 met 1,4 procent iets boven het niveau van 2020 (1,3). Van de onderzochte 62 ziekenhuizen, belandden drie ziekenhuizen vorig jaar in de rode cijfers. Deze verliezen hebben een incidenteel karakter, een jaar eerder boekten deze drie organisaties nog een bescheiden winst.

Hogere kosten en weer meer investeringen

Niet alleen de omzet nam in 2021 toe, ook de kosten stegen behoorlijk. In totaal kochten ziekenhuizen voor ruim 11,1 miljard euro aan goederen en diensten in. Daarmee stegen de inkoopuitgaven met 4,9 procent. Vooral de kosten voor behandelingen, medicijnen en verzorging - de zogeheten patiëntgebondenkosten -, gingen opnieuw fors omhoog. In 2021 met 6,7 procent. Daarmee zijn de kosten voor de patiëntenzorg in 3 jaar tijd met bijna 18 procent gestegen. Ondanks deze kostenstijgingen zagen ziekenhuizen vorig jaar ook weer ruimte om te investeren. Na een stevige stap terug in 2020 stegen de gezamenlijke investeringen vorig jaar met 5,5 procent.

Ziekteverzuim piekt

Zoals verwacht is het ziekteverzuim in de ziekenhuizen vorig jaar opnieuw toegenomen. Het verzuimpercentage steeg, mede onder invloed van de covidpandemie, van 5,6 procent in 2020 naar 6 procent in 2021. Dit is het hoogste niveau in ruim tien jaar tijd. De totale personeelskosten namen in 2021 beperkt toe met 3 procent. De lonen en salarissen stegen met 3,3 procent; dit is redelijk in lijn met de stijging van de cao-lonen voor ziekenhuispersoneel met 3 procent.

Door: Nationale Zorggids