Kuipers kan onderzoek borstkanker maar moeilijk uitbreiden

Het kabinet wil bevolkingsonderzoek naar borstkanker al een tijd uitbreiden, maar stuit daarbij op problemen, meldt zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. Het gaat om onderzoek dat ook bij mensen met zeer dicht borstweefsel tijdig borstkanker moet constateren. Bij mensen met een hoge 'borstdensiteit' worden tumoren vaker gemist.

Als alternatief voor het gebruikelijker onderzoek kan ervoor worden gekozen te scannen met behulp van een MRI. Maar de Gezondheidsraad zei enige tijd geleden al dat de voordelen hiervan "nauwelijks opwegen tegen de nadelen", zoals "onnodige doorverwijzingen, overbehandeling en een beperkte toekomstbestendigheid".

Nieuwe mammografietechniek

Daarom is er een subsidiepot geopend voor onderzoekers die een proefonderzoek willen doen met 'contrast enhanced mammography' (CEM). Deze nieuwe mammografietechniek gebruikt een contrastmiddel om ook dicht borstweefsel goed te kunnen onderzoeken. Maar voor deze subsidie bleek geen animo, vooral omdat de subsidie niet voldoende bleek. Kuipers werkt nu aan een subsidie in "een gewijzigde vorm".

Omdat onderzoek met deze nieuwe techniek nu geen soelaas biedt, onderzocht het kabinet of het mogelijk is tijdelijk toch met MRI te screenen. Maar uit dat onderzoek blijkt dat "het niet eenvoudig zal zijn om voldoende capaciteit beschikbaar te maken", onder meer door een gebrek aan personeel. MRI-screening blijkt volgens Kuipers voorlopig dan ook "niet doelmatig". Hij vestigt zijn hoop eerst op de nieuwe subsidie voor CEM. Begin volgend jaar krijgt de Kamer hier meer informatie over.

Door: ANP