Minder mensen gingen in 2020 naar oefentherapeut

In 2020 gingen minder patiënten naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck en werden er gemiddeld minder behandelingen uitgevoerd dan het jaar ervoor. De patiënten die naar de oefentherapeut gingen waren wel langer onder behandeling. Dit blijkt uit gegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit is mogelijk te wijten aan de coronapandemie. In het voorjaar van 2020 waren oefentherapiepraktijken een aantal weken (nagenoeg) gesloten vanwege de lockdown, meldt Nivel. 

De patiënten die in 2020 bij de oefentherapeut kwamen, waren wel langer onder behandeling. In 2020 was een patiënt gemiddeld ruim 26 weken voor een klacht bij de oefentherapeut, terwijl dit in 2019 nog ruim achttien weken was. In deze periode kreeg een patiënt gemiddeld ook meer behandelingen voor hun gezondheidsprobleem. Dit steeg van gemiddeld tien behandelingen in 2019 naar veertien behandelingen in 2020. Dat er gemiddeld minder patiënten bij de oefentherapiepraktijk kwamen, maar dat deze wel langer en vaker behandeld werden, hangt mogelijk samen met de coronamaatregelen zoals de lockdowns, maar dat is lastig te bepalen op basis van de huidige data.

Uit eerder Nivel-onderzoek bleek dat tijdens de lockdown met name het aantal consulten voor nieuwe patiënten sterk daalde. Hiermee lijkt het erop dat er in de lockdown weinig nieuwe behandelingen werden gestart, en dat al lopende behandelingen vertraging opliepen.

Kinderen juist korter bij de oefentherapeut

De groep kinderen in de leeftijd 0 tot 11 jaar vormde een uitzondering. In deze groep daalde het aantal behandelingen die een patiënt kreeg voor de behandeling van een gezondheidsprobleem juist. Ook was de duur van de gehele behandelepisode iets minder lang dan in 2019. Daarnaast was er een groot verschil in leeftijdsverdeling tussen mannen en vrouwen bij de oefentherapeut. Van alle vrouwen die in 2020 bij de oefentherapeut kwamen is het grootste deel volwassen. Onder het mannelijk geslacht is juist meer dan de helft nog kind (6-11 jaar).

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/2020-minder-mensen-naar-de-oefentherapeut-behandelduur-wel-langer, geraadpleegd op 13-6-2022