Normal__zorgelijk_dat_het_niet_lukt_om_wachtlijsten_te_verkorten__ondanks_alle_inspanningen_

In 2020 waren er 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, dat is 12 procent minder dan in 2019. In totaal werden 1,6 miljoen mensen een of meerdere keren in een ziekenhuis opgenomen, 228.000 minder dan in 2019. Er waren 40.000 ziekenhuisopnamen met hoofddiagnose Covid-19 in 2020. Dit meldt het CBS.

Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere zorg uitgesteld. Mede daardoor waren er minder ziekenhuisopnamen onder alle leeftijdsgroepen. De daling was relatief gezien het kleinst bij 0-jarigen (-6 procent) en het sterkst in de groep van 1 tot 20 jaar (-22 procent). In de oudere leeftijdsgroepen bedroegen de dalingen 11 tot 13 procent.

Daling bij vrijwel alle diagnosegroepen

Opnamen met hoofddiagnose nieuwvormingen, waaronder kwaadaardige nieuwvormingen (kankers), komen het meeste voor: 544.000 ziekenhuisopnamen in 2020. Dit aantal opnamen was 5 procent lager dan in 2019, een kleinere afname dan gemiddeld over alle opnamen. Bij de kwaadaardige nieuwvormingen zijn de dagopnamen vrijwel niet gedaald; er waren wel 10 procent minder klinische opnamen (met minimaal 1 overnachting).

Bij ziekten van de spijsverteringsorganen, met 347.000 opnamen de tweede grootste groep, was de daling 12 procent. Bij de hart- en vaatziekten was het aantal opnamen in 2020 8 procent lager dan in 2019. Infectieziekten en planbare zorg sterker gedaald

Van de diagnosehoofdgroepen waren de sterkste afnamen bij ziekten van de ademhalingsorganen, exclusief Covid, en bij oorziekten (beide 34 procent).

Infectieziekten en planbare zorg sterker gedaald

Van de diagnosehoofdgroepen waren de sterkste afnamen bij ziekten van de ademhalingsorganen, exclusief Covid-19, en bij oorziekten (beide 34 procent). Ook bij de overige infectieziekten daalde het aantal opnamen sterk (-28 procent). Bij de oogziekten waren er ook duidelijk minder opnamen (-26 procent).

3 procent van de klinische opnamen vanwege corona

Bij ruim 40 duizend opnamen in 2020 was de hoofddiagnose Covid-19. Deze vormden 3 procent van de klinische opnamen. In totaal werden bijna 34 duizend mensen een of meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen met hoofddiagnose corona. Dit waren vaker mannen dan vrouwen. En patiënten met corona waren in 92 procent van de gevallen minimaal 45 jaar oud.

Door: Nationale Zorggids