Inspectie gaat zorgverleners stimuleren leefstijlbegeleiding aan te bieden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat zorgverleners stimuleren hun patiënten leefstijlbegeleiding te bieden tegen roken en overgewicht. De inspectie let er daarbij op dat zorgverleners de wensen, behoeften en mogelijkheden van hun patiënten voorop stellen. Dit meldt IGJ. 

 

Verder moeten verschillende typen zorgverleners goed met elkaar samenwerken: huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijl- en stoppen-met-rokencoaches, verslavingsdeskundigen, psychologen en specialisten in ziekenhuizen en klinieken.

De inspectie kijkt ook naar de deskundigheid van zorgverleners in de leefstijlbegeleiding. Bijvoorbeeld of ze methodes hanteren die bewezen effectief zijn, en richtlijnen en handreikingen gebruiken die door professionals zijn vastgesteld.

Nationaal Preventieakkoord

De activiteiten van de inspectie passen binnen het Nationaal Preventieakkoord van eind 2018. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken. De strijd tegen roken en het terugdringen van overgewicht zijn belangrijke onderdelen. Elk jaar sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Door roken en overgewicht worden mensen ziek en overlijden ze eerder.

Toetsingskader

Waar de inspectie precies op let is vastgelegd is het ‘toetsingskader persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg’. Het toezicht vindt plaats in 3 regio’s waar meer rokers en mensen met overgewicht wonen dan gemiddeld. Daarbij kijkt de IGJ door de bril van de cliënten en naar hun contacten met verschillende typen zorgverleners. Dat gebeurt in gesprekken met cliënten en zorgverleners samen.

Door: Nationale Zorggids