Gezondheidsraad adviseert tegen bevolkingsonderzoek huidkanker

De Gezondheidsraad adviseert om geen landelijk bevolkingsonderzoek naar huidkanker in te stellen, maar vooral in te zetten op voorlichting en gedragsverandering. Dat schrijft de raad aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, meldt de Gezondheidsraad in een persbericht. 

Omdat huidkanker veel voorkomt heeft de staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, ter uitvoering van een Kamermotie, de Gezondheidsraad gevraagd of een bevolkingsonderzoek naar huidkanker is aangewezen. Voorwaarde voor het instellen van een bevolkingsonderzoek is dat het nut ervan vaststaat en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat is bij huidkanker niet het geval, constateert de raad. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een dergelijk programma zinvol is.

Vroeg stadium

De toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek is naar verwachting klein, omdat veel gevallen al in een vroeg stadium worden opgespoord en er weinig mensen aan huidkanker overlijden. Mogelijk kunnen in de toekomst apps voor verdachte huidafwijkingen een rol spelen in de opsporing van huidkanker. Dit vraagt echter nog meer ontwikkeling en onderzoek.

Meest voorkomende kankersoort

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort van Nederland en kent het hoogste aantal nieuwe gevallen per jaar. De zorg voor mensen met een verdacht plekje op hun huid start meestal bij de huisarts. Die maakt een risico-afweging en behandelt de plek zelf of verwijst door naar de dermatoloog. Mensen bij wie de verdenking bestaat op een familiaire of erfelijke aanleg voor melanomen krijgen een periodiek onderzoek van de huid en genetische diagnostiek aangeboden. Met de huidige opsporing en behandeling van verdachte plekjes is de overlevingskans van huidkanker hoog.

Gedragsverandering

Overmatige blootstelling aan zonlicht en zonverbranding in combinatie met een lichte huid vormen de belangrijkste risicofactoren voor huidkanker. Gedrag kan het risico dan ook aanzienlijk verkleinen (niet langdurig in de zon, huid bedekken, smeren met hoge beschermingsfactor). De Gezondheidsraad onderschrijft het belang van gedragsverandering en voorlichting, zoals onder meer naar voren komt in het Actieplan huidkanker van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. 

Door: Nationale Zorggids