400.000 Nederlands krijgen uitnodiging voor bevolkingsonderzoek longkanker

Zo'n 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar ontvangen komende maanden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Het gaat om een studie in Nederland en vier andere Europese landen, gecoördineerd door het Rotterdamse Erasmus MC, zo meldt het ziekenhuis.

De mensen die binnenkort worden uitgenodigd wonen in drie regio's. De eerste regio waar het onderzoek van start gaat is Amsterdam, rond het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek. Het onderzoek is bedoeld voor mensen die al langere tijd roken of in het verleden hebben gerookt. Het vroeg opsporen van longkanker bij rokers en ex-rokers kan de sterfte aan de ziekte met 25 procent omlaag brengen, aldus het Erasmus MC.

Proefbevolkingsonderzoek

Het 'proefbevolkingsonderzoek' gaat van start in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. De onderzoekers willen bepalen hoe vaak een CT-scan van de longen nodig is in een bevolkingsonderzoek en hoe ze mensen die het meeste risico lopen op longkanker het beste kunnen bereiken. In totaal worden 26.000 mensen onderzocht. Middels vragenlijsten achterhalen de wetenschappers wie geschikt is voor deelname.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 14.000 mensen de diagnose longkanker. Klachten ontstaan vaak pas als de kanker zich al een eind ontwikkeld heeft. "Slechts 3 van de 100 mensen is na vijf jaar nog in leven als de tumor in een laat stadium wordt ontdekt", legt onderzoeker Carlijn van der Aalst uit. "Bij een vroeg stadium zijn dat nog ongeveer 60 van de 100 mensen." De Gezondheidsraad gaf vorig jaar een positief advies over de studie naar het bevolkingsonderzoek.

Door: ANP