Kwart Nederlanders kampt met problemen aan maag, darm of lever

Bijna 1 op de 4 Nederlanders was in 2019 bekend bij de huisarts met meer of minder ernstige maag-, darm- en/of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,8 miljoen mensen. In 2011 ging het nog om 3,4 miljoen mensen. Dat meldt het RIVM. 

Bijna 60 procent van de mensen met maag-, darm- en/of leverproblemen is vrouw en ruim 40 procent man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag-darmkanaal, tot zeer ernstig. Voorbeelden van zeer ernstige aandoeningen zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Medisch specialistische zorg

In 2019 ontvingen ruim 724.000 mensen in Nederland medisch specialistische zorg voor een maag-, darm- en/of leveraandoening. Het gaat hierbij om medische zorg van een specialist in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Voor symptomen van het spijsverteringsstelsel, zoals maagpijn, buikpijn of bloed in de ontlasting, gingen meer mensen naar een medisch specialist dan voor andere aandoeningen.

Klinische opnamen

Het aantal klinische opnamen vanwege maag-, darm- en leveraandoeningen was 152.250 in 2019. Dit was 10 procent van alle klinische opnamen in Nederland. Voor een aandoening aan de lever, galblaas, galwegen of de alvleesklier hadden meer mensen een klinische opname  (41.630) dan voor andere aandoeningen. Het aantal klinische opnamen voor maag-, darm- en leveraandoeningen was 174.890 in 2016 en nam dus tussen 2016 en 2019 af. Tussen 2014 en 2016 nam het totale aantal klinische opnamen nog toe.

Sterfgevallen

Ruim 15.500 mensen overleden in 2019 door aandoeningen aan de maag, darm of lever. Dat is ongeveer 10 procent van de totale sterfte. Het grootste deel van deze mensen (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker. Aan kanker van het spijsverteringsstelsel sterven meer mannen dan vrouwen. De sterfte aan een maag-, darm- of leveraandoening is in de periode van 1996-2019 met ongeveer een kwart toegenomen.

Zorguitgaven

De zorguitgaven die zijn gemoeid met maag-, darm- en leverproblemen bedroegen in 2019 ruim 3,7 miljard euro. Dit is ongeveer 3,8 procent van de totale zorguitgaven in 2019. Het grootste deel van de zorguitgaven voor maag-, darm- en leverproblemen werd uitgegeven aan symptomen van het spijsverteringsstelsel (bijna 1,5 miljard euro), gevolgd door kanker van het spijsverteringsstelsel (bijna 800 miljoen euro).  

Door: Nationale Zorggids