Jeroen Hasselaar bekleedt leerstoel Social Empowerment Palliatieve Zorg

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam mede tot stand dankzij Stichting Agora. Hasselaar doet onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Hij wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren en zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten verbeteren. Dat meldt het Radboudumc. 

"Veel mensen denken bij palliatieve zorg vooral aan lichamelijke zorg, bijvoorbeeld medicatie. Ik wil graag meer aandacht voor de sociale aspecten van zorg en welzijn", vertelt Jeroen Hasselaar. "Ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten hebben behoefte aan veel bredere ondersteuning dan alleen het fysieke. Ze lopen tegen vragen aan over wat voor hen nog belangrijk is, zoals zaken afronden, contact herstellen, afscheid nemen en de gevolgen voor hun naasten. Ik wil met onderzoek bijdragen aan hun kwaliteit van leven in de laatste levensfase."

Hasselaar doet daarom onderzoek naar de sociale aspecten van palliatieve zorg, samen met Stichting Agora, de landelijke kennis- en ontwikkelorganisatie die de palliatieve (zorg-)benadering met het sociaal domein verbindt. Hasselaar: "Ik onderzoek wat mensen in de laatste fase aan zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze behoeften kunnen we niet altijd in bestaande zorgkaders vangen en vragen om goede samenwerking en integratie van zorg door de huisarts, in het ziekenhuis en in de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het om het brede sociale welbevinden van de patiënt, vanuit een persoonsgerichte benadering."

Langer thuis

De palliatieve zorg moet volgens Hasselaar meer aanhaken bij de reguliere zorg. "Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat sterven en lijden geen specifiek medische zaken zijn. Het heeft een kader van mensen die dat samen beleven", licht hij toe. "De medische zorg kan meer verbinding leggen met de zorgende gemeenschap. We zien dat het aantal mensen met een ongeneeslijke ziekte in Nederland stijgt en dat zij steeds meer en langer in een thuisomgeving worden behandeld en verzorgd. Hoe richten we deze zorg duurzaam in? Welke rol spelen naasten, buren en mantelzorgers? Welke regels horen daarbij? Dat zijn voor mij belangrijke vragen."

Een voorwaarde om mensen langer thuis te houden is dat het zorgdomein en het sociaal domein de juiste hulp bieden voor zorg en ondersteuning thuis.

Door: Nationale Zorggids