50 minderjarige asielzoekers gehuisvest in oude gevangenis Maastricht

Vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Ter Apel kunnen vanaf 12 september acht weken lang terecht in Maastricht. Het gaat om kinderen tussen 14 en 17 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen om er asiel aan te vragen. Ze worden gehuisvest in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht.

In de voormalige gevangenis wonen nu ook al Oekraïense vluchtelingen. Volgens de gemeente is voor beide groepen, die in aparte vleugels worden ondergebracht, begeleiding en ondersteuning geregeld.

De stichting Nidos krijgt als wettelijk vertegenwoordiger de voogdij over de kinderen. De stichting zorgt voor de begeleiding van de jongeren 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Daarbij wordt erop toegezien dat de jongeren zich aan de huisregels houden.

School

De gemeente ziet het liefst dat de jongeren naar school gaan. "Omdat er een landelijk tekort is aan docenten kan het zijn dat er een alternatief programma op de locatie wordt samengesteld. Zoals sport en spel, taalles en creatieve bezigheden", aldus wethouder Anita Bastiaans. "We zetten in op het zoveel mogelijk normaal oppakken van het leven, waarbij kinderen deelnemen aan onderwijs of dagbesteding."

In Maastricht worden naast de vijftig jongeren ook al dertig asielzoekers uit Ter Apel opgevangen in een vleugel van het gouvernement en tachtig mensen uit Ter Apel in voormalig schoolgebouw Don Bosco. Daarnaast zijn er zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen in Overmaze gehuisvest.

"Als stadsbestuur beraden wij ons hoe we in deze crisissituatie toe kunnen werken naar een meer structurele aanpak en minder ad hoc oplossingen, aangezien een structurele, landelijke oplossing vooralsnog niet in zicht is", aldus Bastiaans.

Door: ANP