Nederlanders positief over de zorg, maar vrees voor achteruitgang

Nederlanders zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar een flinke groep vreest dat die de komende jaren achteruit zal gaan. In een internationaal onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos horen de Nederlandse deelnemers tot de meest pessimistische als het om de toekomst gaat.

Voor de Ipsos Global Health Service Monitor werden in totaal 23.507 mensen uit 34 landen ondervraagd. Onder hen was een representatieve groep van 500 Nederlanders. Van hen noemt 68 procent de gezondheidszorg goed, 9 procent is van mening dat de kwaliteit slecht is. Bijna drie op de tien ondervraagden uit Nederland (29 procent) denkt dat de zorg de komende jaren slechter zal worden, een veel kleiner deel (13 procent) verwacht vooruitgang. De rest verwacht dat de kwaliteit ongeveer gelijk zal blijven.

Toekomstverwachtingen

Ondervraagden uit de meeste landen zijn een stuk positiever over hun toekomstverwachtingen. Mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten tonen zich het meest optimistisch: daar verwacht 78 procent verbeteringen in de komende jaren. Ook in landen als Colombia, Brazilië en China verwachten de meesten dat de zorg in hun land beter zal worden.

Overbelast

Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlandse deelnemers is het eens met de stelling dat het gezondheidssysteem is overbelast. Personeelsgebrek hoort volgens twee op de drie ondervraagden (67 procent) tot de grootste problemen. Over de kosten voor het krijgen van zorg maken minder mensen zich druk: slechts 23 procent heeft die als een van de grootste problemen aangemerkt.

Door: ANP