'Niet alleen kijken naar versterkte muziek bij preventie gehoorschade'

Er is veel actualiteit rondom de preventie van gehoorschade, en dit heeft met name een focus op festivals, evenementen of clubs. Echter zijn dit niet de enige locaties waar bezoekers (on)bewust aan hard geluid worden blootgesteld. Kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL vindt het belangrijk dat de algemene bewustwording wordt vergroot zodat bezoekers tijdig beschermende maatregelen kunnen nemen. Zowel volwassenen als kinderen. Dat meldt ANP Expert Support.

Belangrijk is om te weten dat de Vrijetijdsnorm gebaseerd is op de Expert Opinion on Music Induced Hearing Loss , die is opgesteld door Nederlandse audiologen. De Vrijetijdsnorm gaat uit van gemiddeld 10 jaar blootstelling aan hard geluid in de vrije tijd. Een veilig geluidsniveau is dan 88 decibel, met een maximum van 8 uur per dag gedurende 5 dagen in de week (of 40 uur per week).

Vrijetijdsnorm

Een blootstelling die hoger dan de Vrijetijdsnorm aangeeft, kun je op verschillende locaties tot je krijgen. Naast thuisrecreatie (bijvoorbeeld door een muziekdrager zonder volumebegrenzer), lawaai buiten (verkeer, bouwwerkzaamheden, etc.) of andersoortige evenementen, zoals sport. Verschillende branches zijn hier al mee bezig, zoals NLActief die de e-learning van I Love My Ears voor (beleids)medewerkers accrediteert met het doel dat fitnesscentra de kennis over gezond gehoor toepassen in de sportclubs.

VeiligheidNL pleit daarom om het gesprek over gezond gehoor breed te voeren en meer kennis in kaart te brengen over de oorzaken van (beginnende) gehoorschade en wat werkt in de preventie van gehoorschade.

Door: Nationale Zorggids