Breast Implant Illness zelden reden om borstimplantaten te verwijderen

Breast Implant Illness (BII) is niet vaak de reden voor het vervangen of verwijderen van borstimplantaten. Er wordt veel vaker opnieuw geopereerd vanwege lokale postoperatieve complicaties, zoals kapselvorming. Dit meldt het Nivel.

In de wetenschappelijke literatuur en in de media is er veel aandacht voor Breast Implant Illness. Breast Implant Illness is een verzamelnaam voor allerlei niet-specifieke gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, die in verband worden gebracht met siliconen borstimplantaten. Er is nog weinig bekend over Breast Implant Illness. Als eerste stap heeft het Nivel een schatting gemaakt van de omvang van Breast Implant Illness als reden voor het vervangen of verwijderen van borstimplantaten, door gebruik te maken van data van het landelijke borstimplantatenregister (DBIR).

Cosmetische vervangings- en verwijderingsoperaties 

Van alle cosmetische borstimplantaat vervangings- en verwijderingsoperaties die zijn uitgevoerd, was in ongeveer vijf procent van de gevallen Breast Implant Illness de reden voor de ingreep. Lokale postoperatieve complicaties kwamen veel vaker voor als reden voor het vervangen of verwijderen van borstimplantaten. De meeste vervangings- en verwijderingsoperaties werden uitgevoerd vanwege kapselvorming of vanwege een scheur in het implantaat.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/breast-implant-illness-zelden-de-reden-om-borstimplantaten-te-vervangen-verwijderen, geraadpleegd op 11-10-2022