Grensoverschrijdend onderzoek naar relatie hartfalen en nierfalen

In Aken is gisteren AMICARE geopend. In dit onderzoeksinstituut werken onderzoekers van Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en RWTH Aachen University samen om de relatie tussen problemen aan hart en vaten én nierziekten te ontrafelen. Het is een van de eerste Europese instituten waarin onderzoekers uit verschillende landen vanuit verschillende disciplines zo intensief gaan samenwerken aan dit medisch urgente probleem. Dat meldt Maastricht University. 

De combinatie van hart- en nierfalen wordt ook het ‘cardiorenaal syndroom’ genoemd. Dit is een veelvoorkomend probleem: meer dan 40 procent van de patiënten met hartfalen heeft ook nierfalen. Toch is er nog weinig over bekend. Het is wél duidelijk dat mensen met chronische nierziekten een vergrote kans hebben op hartfalen. Ook andersom geldt dat mensen met een verminderde pompfunctie (hartfalen) vaker dan gemiddeld problemen krijgen aan hun nieren. Echter, vaak is niet duidelijk wat hierbij oorzaak en gevolg is.

AMICARE

Onderzoekers en hoogleraren Erik Biessen, Leon Schurgers, en Tilman Hackeng van het Cardiovasculair onderzoeksinstituut Maastricht (CARIM) van de Universiteit Maastricht (UM) doen onderzoek naar hart- en vaatziekten waarbij zij al meer dan 15 jaar nauw samenwerken met de RWTH Aachen. Gebaseerd op de succesvolle samenwerking binnen twee grote Europese onderzoeksprojecten die door elk van deze instituten werd gecoördineerd, smeedden zij met de Akense kartrekkers en hoogleraren Joachim Jankowski, Jürgen Floege, Nikolaus Marx en dr. Heidi Noels plannen voor verdere samenwerking. Dat leidde tot de oprichting van een bilateraal en binationaal onderzoeksinstituut AMICARE, met een laboratorium op de campus in Aken. AMICARE staat voor het Aachen-Maastricht Institute for Cardiorenal Disease.

Beste van twee werelden

UM-hoogleraar Biochemie van vasculaire verkalking Leon Schurgers is verheugd: "Met AMICARE bundelen we het beste van twee werelden. In Maastricht hebben we bijvoorbeeld veel kennis van de moleculaire kant van hart- en vaatziekten. De RWTH Aachen heeft veel expertise in nieronderzoek en beschikt over een aantal unieke cohorten en biobanken met gegevens van mensen met chronische nierziekten. Ook de beschikbare technologie van beide universiteiten is complementair. Als je de expertise en technologie van beide centra combineert kun je meer en gerichter onderzoek doen."

Grensoverschrijdend

De samenwerking is op twee manieren grensoverschrijdend, legt UM-hoogleraar Experimentele Vasculaire Pathologie Erik Biessen uit: "We slechten natuurlijk de landsgrenzen. Dat gebeurt gelukkig steeds vaker in de wetenschap. Maar in AMICARE werken ook de beste onderzoekers uit verschillende vakgebieden samen: hart en vaten, en de nieren. Dat zijn onderzoeksvelden die nu nog vaak gescheiden opereren. Door deze samenwerking kunnen we op een meer holistische manier onze patiënten in beschouwing nemen en hun complexe ziektebeeld in zijn geheel bestuderen."

Door: Nationale Zorggids