Kabinet trekt 670 miljoen uit voor betere voorbereiding nieuwe pandemieën

Het ministerie van Volksgezondheid investeert 670 miljoen euro tot en met 2026 om beter voorbereid te zijn op nieuwe pandemieën, omdat de aanpak van de coronapandemie niet toereikend is geweest. Het kabinet heeft daar vrijdag mee ingestemd, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Van dat geld gaat de komende twee jaar in totaal 74 miljoen euro naar de GGD'en. Dat is onder meer bedoeld voor opleiding en deskundigheidsbevordering van GGD-personeel. "Zo wordt de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding op peil gehouden", meldt Kuipers.

De komende drie jaar wordt in totaal 48 miljoen euro uitgetrokken voor betere ICT-systemen en informatievoorziening van en tussen partijen die direct betrokken zijn bij de preventie en bestrijding van een pandemie, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD's en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. "Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening niet goed is toegerust voor pandemiebestrijding", verduidelijkt Kuipers.

Artsen infectiebestrijding

Voor de inrichting van een Landelijke Functionaliteit Infectiebestrijding (LFI) wordt volgend jaar 9 miljoen extra vrijgemaakt. Dat bedrag wordt eenmalig toegevoegd aan de jaarlijkse structurele 10 miljoen euro hiervoor. De LFI moet vanaf medio 2023, bij een (nieuwe) pandemie, een coördinerende rol op zich nemen. "Zo kan in tijden van crisis slagvaardig regie worden gevoerd, met een centralere aansturing door de minister van VWS", schrijft de zorgminister.

Ook wordt (verder) gewerkt aan het vermogen van de zorg om bij een nieuwe crisis op te schalen. Zo worden extra artsen infectieziektebestrijding opgeleid en wordt ook hier geïnvesteerd in kennis en opleiding van zorgpersoneel. Aandacht is er eveneens voor het beschikbaar hebben van voldoende medische producten tijdens een crisis. In het begin van de coronacrisis was er onder meer een tekort aan mondkapjes en schorten voor zorgpersoneel. Daarbij moet zowel nationaal als internationaal worden samengewerkt.

Het ministerie heeft deze plannen gemaakt na diverse kritische onderzoeken en adviezen van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Uit die onderzoeken heeft VWS lering getrokken, schrijft Kuipers.

Door: ANP