'Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders'

Zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (wmg) vallen zijn verplicht vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële cijfers openbaar te maken. Het gaat daarbij om cijfers van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaarverantwoordingsverplichting levert grote problemen op in de uitvoering. Dat meldt ANP Expert Support. 

VvAA heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor uitstel. Zij spraken af met een afvaardiging van andere accountants- en administratiekantoren over uitstel met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En dat heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen daarvoor uitstel tot uiterlijk 31 december 2023. Minister Helder deelt dit voornemen in haar brief van 4 november aan de Tweede Kamer. Het uitstel geldt alleen voor zorgaanbieders die niet al eerder vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) hun jaarverantwoordingsplicht hadden. Ook nieuwe zorgaanbieders kunnen geen gebruik kunnen maken van de uitstelregeling.

Uitstel

VvAA is verheugd over dit uitstel op korte termijn maar houdt grote zorgen. Het probleem is niet dat zorgaanbieders en hun dienstverleners hun processen op orde moeten brengen, zoals de minister in haar brief suggereert. Het kernprobleem is dat de gespecialiseerde kantoren alle jaarcijfers voor al hun klanten in een kwart van de gebruikelijke tijd zouden moeten opleveren. Dit terwijl zij al kampen met een landelijk tekort aan personeel.

Goed dus dat de minister nu voornemens is de deadline op te schuiven tot 31 december 2023. Ook voor 2024 (over boekjaar 2023) heeft de minister een uitstelvoornemen. De uiteindelijke deadline voor de jaren erna wil zij echter wel op 1 juni houden.

Door: Nationale Zorggids