Kuipers neemt geen extra maatregelen tegen de stijgende zorgkosten

Een deel van de Tweede Kamer wil dat zorgminister Ernst Kuipers het eigen risico en de eigen bijdrage voor de zorg afschaft en een streep zet door de stijging van zorgpremies. Dat wil de minister niet, zei hij tijdens het wekelijkse vragenuurtje. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de stijgende zorgpremies voor Nederlanders, zeker voor mensen met lage en middeninkomens.

Ook het afschaffen van de eigen bijdrage op voorgeschreven medicijnen ziet de minister niet zitten. Volgens Fleur Agema (PVV) dreigt zorgmijding als Kuipers de eigen bijdrage niet schrapt.

Lage en middeninkomens worden volgens Kuipers gecompenseerd via een stijging van de zorgtoeslag. Daarmee wordt voor een groot deel van deze groep mensen de gemiddelde stijging van de zorgpremie voor het basispakket vergoed. Met daarbij de bevriezing van het maximale eigen risico en die voor de eigen bijdrage die mensen voor de zorg moeten betalen, worden volgens hem veel mensen afdoende gecompenseerd voor de stijgende zorgkosten. Daarnaast is er nog het koopkrachtpakket van het kabinet, voegde hij daaraan toe.

Onvoldoende

Deze door Kuipers opgesomde maatregelen vindt een groot deel van de Kamer volstrekt onvoldoende. Ook coalitiepartijen CDA en D66 vinden dat Kuipers meer moet doen om op zijn minst de onrust onder Nederlanders weg te nemen.

Het Algemeen Dagblad meldde recent dat bijna de helft van de Nederlanders vreest de zorgrekening volgend jaar niet meer te kunnen betalen. Kuipers snapt hun zorgen; het kabinet neemt "waar mogelijk maatregelen". In het eerste kwartaal komend jaar wordt goed in de gaten gehouden of het aantal mensen met betalingsachterstanden in de zorg toeneemt, evenals het aantal wanbetalers, zei de minister.

Hervorming eigen risico

Ook coalitiepartijen CDA en D66 vinden dat Kuipers meer moet doen. D66 voelt, samen met enkele oppositiepartijen, wel wat voor hervorming van het eigen risico, zei Wieke Paulusma. CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil dat Kuipers rekenvoorbeelden voor een aantal groepen maakt. "Mensen hebben in het land nu geen gevoel" wat de stijging van de zorgpremie - en de andere maatregelen als koopkrachtsteun en bevriezing van het eigen bijdrage - concreet voor hen gaat betekenen, zei Van den Berg.

Volgens Kuipers is dat niet te doen.

Door: ANP