Normal_pexels-karolina-grabowska-4046950

Het ministerie van Volksgezondheid heeft mogelijk gemaakt dat per 1 december 2022 een subsidieregeling van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland van 8 miljoen euro voor kennisinstellingen geopend wordt. Doel van de subsidieregeling is het naar de markt brengen van technieken die kunnen leiden tot snellere ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen in een toekomstige pandemie. Dit meldt Rijksoverheid.

“We hebben gezien hoe snel en goed academici samen kunnen werken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Zonder vernieuwing kunnen we een toekomstige pandemie niet sneller of beter bestrijden. Daarom vind ik het belangrijk dat we als ministerie een zet geven aan het tot stand komen van een innoverend ecosysteem waarin de juiste mensen en middelen vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht worden", aldus minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. 

Subsidieregeling

Hoe de volgende pandemie eruit ziet is niet bekend. Wel is duidelijk dat een volgende pandemie vraagt om snelle en effectieve vernieuwde oplossingen. In Nederland is veel kennisontwikkeling, maar deze kennis wordt nog niet altijd omgezet in resultaten. Daarom vindt het ministerie van Volksgezondheid het belangrijk dat er voor kennisinstellingen en start-ups een subsidieregeling komt, zodat Nederland zo goed mogelijk voorbereid is op een eventuele nieuwe pandemie.

Het ministerie wil dat er een innovatief ecosysteem ontstaat tussen wetenschappers en het bedrijfsleven en stelt voor de regeling 8 miljoen euro beschikbaar. Het beschikbare geld komt uit het budget van de kabinetsbrede aanpak van pandemische paraatheid. De subsidieregeling valt onder de Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). De TTT-regeling richt zich specifiek op ziekteverwekkers met pandemisch potentieel.

Kijk voor meer informatie over de Thematische Technology Transfer-regeling op de website van RVO.

Door: Nationale Zorggids