Normal_chris-leboutillier-tujud0awapi-unsplash

Wie ziek is geworden door luchtvervuiling, kan niet Europese milieuregels in stelling brengen om de schade te verhalen op de overheid. Wel kunnen burgers hun land aanklagen voor het verzaken van die regels, oordeelt de hoogste Europese rechter.

Europese regels zoals limieten voor fijnstof en stikstofdioxide schrijven voor hoe schoon de lucht moet zijn in de EU-lidstaten. Maar daaraan kunnen inwoners geen rechten ontlenen om bijvoorbeeld schadevergoeding te eisen als de lucht viezer is dan mag, stelt het Europees Hof van Justitie.

Tegen advies in

Het hof in Luxemburg gaat in tegen het advies van zijn advocaat-generaal. Die meende in mei juist dat zo'n recht wel uit de Europese regels voortvloeit. Inwoners zouden schadeclaims kunnen indienen mits ze zouden kunnen bewijzen dat de vieze lucht werkelijk de boosdoener is, als het aan de belangrijke adviseur lag. En mits dat anders was geweest als de overheid serieus werk had gemaakt van de luchtkwaliteit. Maar het hof denkt er anders over.

Aanleiding voor de uitspraak van het Europees hof was de schadevergoeding die een zieke Parijzenaar eist van de Franse regering. De eiser wil 21 miljoen euro zien omdat de lucht in zijn stad vuiler is dan de EU toestaat. Parijs, maar ook heel wat andere Europese steden overschreden de afgelopen jaren meermaals de luchtvervuilingsnormen.

Door: ANP