Drukte jaarwisseling in ziekenhuizen vergelijkbaar met voor corona

De meeste ziekenhuizen hebben weer een drukke oudejaarsnacht gehad, na twee rustigere coronajaren. Op de meeste plekken is de nacht wel goed verlopen, stellen ziekenhuizen, en is de drukte beheersbaar gebleven.

Het Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis hadden beide een drukke nacht. Het Haaglanden MC kreeg 34 mensen binnen op de spoedeisende hulp voor incidenten die met de jaarwisseling te maken hebben. Veertien mensen hadden verwondingen opgelopen door vuurwerk, de rest kwam binnen wegens alcoholgebruik of geweld. Het HagaZiekenhuis zag een vergelijkbaar drukke nacht, met eveneens veertien vuurwerkslachtoffers. De helft van hen was jonger dan 17 jaar.

Ook in het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis was de nacht vergelijkbaar met jaarwisselingen voor corona. In Amsterdam gold dit jaar een vuurwerkverbod. De artsen op de spoedeisende hulp hebben zo'n honderd patiënten gezien, zestig meer dan op een doorsnee zaterdagavond. Tien van hen waren vuurwerkslachtoffers, maar de meeste mensen kwamen binnen wegens alcohol- of drugsgebruik. Mensen die onder invloed zijn vallen vaak en lopen zo bijvoorbeeld hoofdwonden op.

Oogletsel

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam sprak van een "ouderwetse horrornacht". In dat ziekenhuis zijn zeventien mensen met oogletsel behandeld, in 2020 waren dat er achttien.

Bij het UMCG in Groningen was het opvallend rustig. Slechts twee mensen zijn naar de spoedeisende hulp gekomen met vuurwerkletsel, maar beiden waren niet ernstig gewond. Het Fransiscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam zag zelfs helemaal geen vuurwerkslachtoffers deze jaarwisseling.

Spoedeisende hulp

Ook in andere ziekenhuizen wordt het beeld van een drukke nacht bevestigd, maar meestal was het niet drukker dan de jaarwisselingen voor corona. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Spaarne Gasthuis (Haarlem en Hoofddorp), het Máxima MC (Veldhoven) en het Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) spreken van een relatief rustige nacht. De Ziekenhuisgroep Twente , Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Bernhoven (Uden) en St. Jans Gasthuis (Weert) hadden wel een drukke of onrustige avond. De meeste patiënten hadden echter geen ernstig letsel.

De afgelopen zeven jaarwisselingen belandden jaarlijks zo'n 400 tot 500 mensen op de spoedeisende hulp (SEH) na een vuurwerkongeval. Dat aantal was aanzienlijk lager tijdens de afgelopen twee 'coronajaarwisselingen', toen geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Vorig jaar kwamen 256 mensen na een ongeval met vuurwerk bij de SEH terecht, een jaar eerder waren dit er 108.

Door: ANP