Normal_rss_entry-364977

De cijfers uit de Nederlandse Kankeratlas laten zien dat maatwerk nodig is op het gebied van preventie en voorlichting. De verschillen tussen regio's onderstrepen dat zaken als afkomst en inkomen van grote invloed zijn op gezondheid en dat daarom ook per gebied een specifiekere aanpak nodig kan zijn. Dat zegt een woordvoerder van de GGD GHOR, de landelijke koepelorganisatie van GGD'en. "Het moet toch zo zijn dat we in Nederland allemaal gelijke toegang hebben tot goede zorg en de mogelijkheid om een gezond leven te leiden."

In de atlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) staat per regio waar de 24 meest voorkomende vormen van kanker in Nederland vastgesteld worden. Bij sommige kankersoorten bestaan grote regionale verschillen. Zo komt in veel kustgebieden gemiddeld meer huidkanker voor en krijgen mensen in sociaal-economisch kwetsbare gebieden gemiddeld vaker de diagnose longkanker.

Concrete regionale adviezen

Volgens de GGD GHOR sluiten de cijfers uit de Kankeratlas goed aan bij de gezondheidsmonitors die de GGD'en zelf maken. Ook bieden ze handvatten voor concrete adviezen, aldus de zegsman. "Die kun je heel gericht op regionaal niveau inzetten. Het viel bijvoorbeeld op dat niet alle gebieden aan de kust hogere kankercijfers hadden. Misschien is daar dan toch in bepaalde gebieden voor bepaalde groepen een andere aanpak nodig als het gaat om het gebruik van zonnebrandcrème." Een ander voorbeeld zou het planten van bomen kunnen zijn bij scholen, aldus de GGD GHOR, zodat er meer schaduw is voor spelende kinderen, of tappunten voor zonnebrand.

Integrale zorgaanpak

Wat de koepelorganisatie betreft laten de cijfers uit de Kankeratlas ook zien dat qua preventie een meer gezamenlijke, integrale zorgaanpak nodig is. Van de typen kanker die onderzocht zijn, worden alcohol, roken en obesitas als belangrijke oorzaken gezien. Verschillende oorzaken die een eenduidige preventieaanpak vereisen, aldus de GGD-GHOR. "Gezond leven gaat over de volle breedte; hoe leef jij zelf gezonder, wat voor eten eet je, hoe ga je om met je omgeving? Die ontschotting van de zorg, meer integraal samenwerken op verschillende niveaus, daar valt nog veel gezondheidswinst te behalen."

Door: ANP