Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164 opgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg worden gecompenseerd voor de bovenmatig gestegen energieprijzen in 2022. Dit deed de NZa op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het kabinet heeft hiervoor eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. De compensatie bestaat uit een generieke compensatie en een specifieke compensatie. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Voor zorgaanbieders die zorg in natura leveren, wordt het budget opgehoogd met 0,26530 procent. Hiermee wordt 70 miljoen euro verdeeld over de zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgaanbieders hoeven hierover geen verdere verantwoording af te leggen. Dit wordt automatisch verwerkt bij de nacalculatie Wlz 2022.

Specifieke compensatie

Voor de specifieke vergoeding komen alleen zorgaanbieders in aanmerking waarbij de energiekosten in 2022 meer dan 20 procent zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten in 2021. Hiervoor is een geoormerkte contracteerruimte van 30 miljoen euro beschikbaar. Bij de regeling zijn de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt. Zorgaanbieders kunnen samen met het zorgkantoor hun aanvraag op concernniveau indienen via de nacalculatie Wlz 2022 bij de NZa.

Door: Nationale Zorggids