Ruim helft van beroertepatiënten heeft 2,5 jaar later geen betaald werk

De gevolgen van een beroerte blijven jaren na de beroerte nog aanwezig, kunnen verergeren of juist dan pas ontstaan. Dat ontdekte Winke van Meijeren-Pont tijdens haar promotieonderzoek bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze verdiepte zich in de langetermijngevolgen van een beroerte voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Dat meldt het LUMC. 

Van Meijeren-Pont concludeerde onder andere dat ruim een derde van de patiënten met een beroerte last had of kreeg van pijn in de schouder, arm, pols of hand. Ongeveer eenzelfde groep had gedurende de follow-up lage scores voor patiëntactivatie. Patiëntactivatie kan gezien worden als een voorwaarde voor effectief zelfmanagement om met de gevolgen van een beroerte om te gaan. Het lukte bijna de helft van de patiënten die vóór de beroerte werkt om tweeëneenhalf jaar later nog steeds betaald werk te doen. Deze patiënten waren meer tevreden over hun participatie in de maatschappij dan patiënten die niet terugkeerden naar werk.

Naasten

De kwaliteit van leven nam gemiddeld genomen toe vanaf de start van de revalidatie tot een jaar daarna. De gemiddelde maatschappelijke kosten waren in het eerste jaar 63.045 euro voor klinische en 24.533 euro voor poliklinische patiënten. Een beroerte heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf. Daarom werd de belasting van hun naasten nagegaan, waarbij bleek dat een derde van hen tijdens follow-up een hoge belasting ondervond gerelateerd aan de zorg voor hun naasten.

Door: Nationale Zorggids