Normal_anticonceptiepil__voorbehoedsmiddelen__anticonceptie

Sommige gebruikers van receptplichtige geneesmiddelen moeten hiervoor zelf betalen omdat deze middelen niet uit het basispakket worden vergoed. Het aantal gebruikers van zelfbetaalde middelen daalde in 2022 met bijna 2,5 procent ten opzichte van 2021. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

In Nederland vergoeden zorgverzekeraars geneesmiddelen die door de minister van Volksgezondheid zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De meeste receptplichtige geneesmiddelen zijn in het GVS opgenomen, maar een relatief klein deel niet. Voor die middelen is wel een recept nodig voordat een apotheker dit middel mag verstrekken, maar verzekeraars vergoeden dit middel niet.

Nederlandse openbaar apothekers verstrekten in 2022 aan 3,1 miljoen mensen zo’n receptplichtig geneesmiddel dat gebruikers zelf betaalden. Dat is een daling van bijna 2,5 procent ten opzichte van 2021. De bijbehorende uitgaven daalden met een vergelijkbaar percentage naar 160 miljoen euro, exclusief 9 procent btw.

Maagzuurremmers en anticonceptiepil 

De daling in het aantal gebruikers van zelfbetaalde receptgeneesmiddelen komt vooral voor bij enkele geneesmiddelgroepen die veel gebruikers tellen. De grootste daling is zichtbaar bij de maagzuurremmers. Mensen krijgen sinds 2012 hun maagzuurremmers alleen nog maar vergoed bij chronisch gebruik. Hier nam het aantal gebruikers het afgelopen jaar af met 55.000, een daling van ongeveer 6,7 procent. Patiënten gaven in 2022 15,6 miljoen euro uit aan maagzuurremmers.

Ook neemt al enige jaren het aantal gebruikers van hormonale en lokale anticonceptiva af. Over 2022 telde de SFK bijna 50.000 gebruiksters minder, een daling van 4,4 procent. Vrouwen gaven in 2022 ongeveer 44,1 miljoen euro uit aan anticonceptiva.

Daalde het aantal gebruikers van zelfbetaalde vitamine D in 2022 nog, in 2023 verwacht de SFK weer een toename. Alle sterktes van vitamine D zijn per 1 januari 2023 uit het GVS uitgestroomd en 1 miljoen mensen moeten dit in principe zelf gaan betalen.

Malaria

Stijgingen in gebruikersaantallen doen zich ook voor. Zo nam het aantal gebruikers van zelfbetaalde malariamiddelen het afgelopen jaar het meest toe. Mensen krijgen deze middelen alleen vergoed voor de behandeling van malaria, maar niet als zij het profylactisch krijgen voorgeschreven. Het aantal gebruikers steeg het afgelopen jaar van nog geen 25.000 naar 77.000. Daarmee is het aantal gebruikers nog niet terug op het niveau van vóór de coronapandemie, toen jaarlijks tot 150.000 mensen malariaprofylaxe gebruikten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen