Normal_brano-mm1vipqd0oa-unsplash

DNA-technologie heeft veel potentie om de zorg en volksgezondheid te verbeteren. Dat blijkt uit gesprekken van het RIVM met betrokkenen als zorgverleners, onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers en productontwikkelaars. Zij vinden dat deze techniek bijvoorbeeld meer kan worden gebruikt om eerder en beter (erfelijke vormen van) kanker (vroeg) op te sporen en te behandelen. Dit meldt het RIVM.

 

Wel is meer kennis nodig over de relatie tussen DNA en gezondheid en dus wat nieuwe ontwikkelingen in DNA-technologie aan gezondheid kunnen toevoegen. Ook moet duidelijk worden wat maatschappelijk wenselijk is.

Aansluiten bij behoefte in samenleving

De geïnterviewden vinden het belangrijk dat het gebruik van DNA-technologie aansluit bij de behoeften in de samenleving. De burger moet hierbij centraal staan en zelf kunnen kiezen welke toepassingen hij of zij wel en niet wenselijk vindt. Bovendien staat DNA-technologie niet los van andere ontwikkelingen in de zorg en samenleving, zoals digitalisering en meer aandacht voor preventie. Het gebruik van de technologie moet daar goed op worden afgestemd.

Voorwaarden

De betrokkenen vinden de voorwaarden voor het gebruik van DNA-technologie belangrijk. Dat komt omdat DNA-technologie raakt aan zowel maatschappelijke als individuele vraagstukken. Zo wil niet iedereen worden geconfronteerd met DNA-kenmerken van zichzelf en familieleden of informatie over zijn gezondheid beschikbaar stellen voor onderzoek. Terwijl het verzamelen en delen van data essentieel is voor onderzoek. Daarom zijn samenwerking, regie en wet- en regelgeving enkele van de meest genoemde voorwaarden.

Door: Nationale Zorggids