Normal_operatie__operatiekamer__chirurg

Het aantal jongeren met ernstig overgewicht groeit. Bij sommige van hen geeft een uitgebreid begeleidingstraject gericht op het verkrijgen van een gezonde leefstijl, niet het gewenste effect. Ze hebben alles al geprobeerd, maar bereiken geen blijvend gewichtsverlies. Dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Máxima MC (MMC) is in samenwerking met het Maastricht UMC+ (MUMC+) gestart met de TEEN-BEST: een studie waarin wordt onderzocht hoe een maagverkleinende operatie onderdeel kan worden van de zorg voor 13- tot en met 17-jarigen met obesitas, die onvoldoende reageren op leefstijlbegeleiding alleen. Dit meldt Maastricht UMC+.

Maagverkleinende operaties hebben bij volwassenen een goed effect op het verliezen van gewicht en het verhelpen van gewichtsgerelateerde ziekten op de lange termijn. Ook bij jongeren worden in het buitenland goede resultaten gezien. In Nederland komen mensen vanaf 18 jaar in aanmerking voor een maagverkleining. Bij jongeren onder de 18 jaar mogen deze operaties alleen in studieverband worden uitgevoerd. De TEEN-BEST studie is momenteel de enige studie die op dit gebied actief is in Nederland.

Strenge selectieprocedure

Binnen het onderzoek werkt Obesitaschirurg en initiatiefnemer dr. François van Dielen van MMC samen met COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare van het MUMC+. COACH is één van de vijf Nederlandse expertisecentra op het gebied van overgewicht bij jongeren, dat al vele jaren ervaring heeft met het begeleiden van jongeren in het verbeteren van hun leefstijl. Kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een maagverkleining worden voorafgaand aan een ingreep eerst intensief gescreend en begeleid door de deskundigen in Maastricht.

Operatie in gespecialiseerd obesitascentrum

Slechts een klein percentage komt dus daadwerkelijk in aanmerking voor een ingreep. Het betreft met name jongeren die voor hun achttiende soms al suikerziekte of andere gewichtsgerelateerde aandoeningen hebben. Na de strenge selectieprocedure worden deze jongeren in MMC geopereerd.

Door: Nationale Zorggids