Zorgverzekeraars ervaren dilemma bij inkoop van medische diagnostiek

Er zijn veel bedrijven, laboratoria en ziekenhuizen die medische diagnoses uitvoeren. Deze markt voor medische diagnostiek is over het algemeen versnipperd, maar in sommige regio’s is sprake van sterke concentratie van laboratoria. Concentratie van laboratoria kan goed zijn omdat de vaak dure apparatuur van de laboratoria dan efficiënt wordt gebruikt. Maar het kan ook leiden tot hogere prijzen en grotere afhankelijkheid van enkele aanbieders. Zorgverzekeraars ervaren dit als een dilemma bij het inkopen van medische diagnostiek. Dat blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de markt voor medische diagnostiek, meldt ACM. 

De markt voor medische diagnostiek is volop in beweging. Verschillende marktpartijen geven aan dat er nog geen goede balans is tussen efficiency en voldoende keuzemogelijkheden. Het aantal aanbieders en soort aanbieders (ziekenhuizen en laboratoria) verschilt aanzienlijk per regio. Dat is mede het gevolg van de manier waarop een aantal zorgverzekeraars medische diagnostiek inkopen. Sommige zorgverzekeraars kopen in bepaalde regio’s de zorg in bij één of enkele laboratoria, andere zorgverzekeraars kopen meer in bij verschillende laboratoria. In regio’s met overcapaciteit kunnen zorgverzekeraars selectief contracteren. En dat gebeurt dus ook.

Fusies

Daarnaast zijn er verschillende fusies en overnames geweest waardoor er grote laboratoria ontstonden. Enkele overnames zijn gedaan door internationaal opererende laboratoria die in handen zijn van investeringsmaatschappijen. Die verwerven een marktpositie in Nederland.

Medische diagnostiek

Medische diagnostiek is het in kaart brengen van aandoeningen door testen. Dat gebeurt onder andere in laboratoria en ziekenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om allergietesten, bloedonderzoek, puncties en CT- of MRI-scans. Hoe efficiënter en beter kan worden vastgesteld of en welke behandeling nodig is, des te sneller kan een passende behandeling worden gestart. Goed werkende diagnostiekmarkten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Door: Nationale Zorggids